Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα οι 4 έδρες στην Π.Ε Καβάλας καταλαμβάνονται ως εξής.