.
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

LEADER 2023-2027 – Έως 400.000 Ευρώ για βιοτεχνίες

Έγινε η πρώτη παρουσίαση του προγράμματος LEADER, από την Αναπτυξιακή Καβάλας.

Το πρόγραμμα LEADER, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή μας, διότι σαν Νομός στηριζόμαστε στον πρωτογενή τομέα και παράγουμε από τις πιο δυναμικές καλλιέργειες σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως είναι το ακτινίδιο, το σταφύλι, η ελιά, τα σπαράγγια και άλλες.

Το πρόγραμμα LEADER στοχεύει στην μεταποίηση και επιδοτεί την δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό βιοτεχνιών, ώστε τα αγροτικά προϊόντα να αποκτούν, μέσω της μεταποίησης τους, ακόμη μεγαλύτερη αξία. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα, πολλά αγροτικά προϊόντα, που παράγονται στον τόπος μας, τα πουλάμε σε χαμηλές τιμές στο εξωτερικό, όπου, αφού τα επεξεργαστούν, τα διαθέτουν στην αγορά σε πολύ υψηλότερες τιμές.

Το βασικό σημείο στο οποίο πρέπει να δώσουμε προσοχή είναι ότι οι επενδύσεις που θα επιδοτηθούν από το νέο LEADER θα αφορούν την μεταποίηση προϊόντων που παράγονται αποκλειστικά και μόνο στον Νομό μας.

Δεν θα μπορεί δηλαδή κάποιος να λάβει επιδότηση για να κατασκευάσει μία Βιοτεχνία, αν αγοράζει αγροτικά προϊόντα από άλλους Νομούς ή αν τα εισάγει από άλλες χώρες. Μόνο για τα προϊόντα που αποδεδειγμένα παράγονται στον Νομό μας, θα μπορεί να λάβει κάποιος επιδότηση από το πρόγραμμα LEADER.

Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 65% έως 85% και αφορούν επενδύσεις έως 400.000 Ευρώ σε μεταποιητικές μονάδες (βιοτεχνίες) τροφίμων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι προβλέπεται και ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό ή την ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων, αλλά μόνο σε ορεινές περιοχές. Για τα τουριστικά καταλύματα το πρόγραμμα LEADER χρηματοδοτεί επενδύσεις μέχρι 300.000 Ευρώ.

Αύτο είναι σημαντικό, γιατί με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η τοπική παραγωγή, και ειναι ευκαιρία να εκμεταλλευτεί κάποια βιοτεχνία την δυνατότητα αυτή.Το παρόν στην παρουσίαση του προγράμματος έδωσαν ο Δήμαρχος Παγγαίου και Πρόεδρος της επιτροπής Φίλιππος Αναστασιάδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Χρήστος Γάκης.

Latest news

Related news